Ysit töihin

Ysit töihin -toiminta 

4H-järjestön Ysit töihin -toiminnassa parannetaan nuorten talous-, yrittäjyys- ja työelämätaitoja tarjoamalla nuorille valmennusta ja koulutusta. Tavoitteena on työllistää nuoria vähintään kahden viikon ajaksi 9. luokan jälkeisenä kesänä. Nuori voi myös työllistää itsensä 4H-yrittäjänä.

Kesätyötä tarjoavat yritykset, kunnat, erilaiset yhteisöt ja kotitaloudet.

Yhdeksäsluokkalaiset ovat mukana toiminnassa lukuvuoden aikana suorittamalla 4H:n toteuttaman Ajokortti työelämään -koulutuksen. Koulutuksessa nuori saa perusteet työn hakemisesta, työelämän pelisäännöistä sekä asiakaspalvelusta.

4H auttaa kevään aikana nuoria saamaan kesätyöpaikan vähintään kahdeksi viikoksi tai työllistämään itsensä yrittäjänä. Nuorten työantajina voivat toimia kunnat, yritykset, yhteisöt ja kotitaloudet.

Toiminnassa rakennetaan ja ylläpidetään vuoropuhelua nuorten, paikkakunnan työnantajien ja peruskoulun välillä. Ysit töihin -toiminnassa pyritään parantamaan työnantajien motivaatiota työllistää 9. luokan päättäviä nuoria. Olemalla mukana toiminnassa työnantajien on mahdollista toteuttaa yhteiskuntavastuuta tarjoamalla paikkakunnan nuorille todennäköisesti se ensimmäinen kesätyöpaikka.

Kankaanpään 4H-yhdistyksen toiminta-alueella on 125 yhdeksäsluokkalaista vailla ensimmäistä työpaikkaansa ensi kesänä. Yhdistys järjestää ysiluokkalaisille Ajokortti työelämään -koulutuksen sekä toimii nuorten työllistymisen mahdollistajana haastamalla kaikki paikkakunnan yritykset, yhdistyksen ja yhteisöt näihin kesätyötalkoisiin. 

Toiminnassa mukana on nyt valtakunnallisesti 65 4H-yhdistystä 92 kunnan alueella. Yhdeksäsluokkalaisia mukana on yli 16 000.

Kunta, yritykset, yhteisöt ja kotitaloudet palkkaavat nuoren kesätöihin vähintään kahden viikon ajaksi. Palkkauksessa hyödynnetään erilaisia malleja mm. Tutustu työelämään ja tienaa, Kesätyöseteli, TES:n mukainen palkkaus. Nuoren voi tilata töihin myös 4H-yhdistyksen kautta ja tällöin yhdistys toimii nuoren työnantajana huolehtien kaikesta nuoren palkanmaksuun liittyvästä. 

Toimintamallin toteutuksessa tarjotaan ammattikorkeakouluopiskelijoille räätälöityjä työharjoittelupaikkoja nuorten kouluttamisessa, yritysyhteistyössä sekä nuorten työllistämisen koordinoinnissa.

4H-yhdistykset seuraavat ja tilastoivat yhdeksäsluokkalaisten sijoittumista kesätyöhön ja kokoavat palautetta sekä nuorten että työnantajien kokemuksista.

 Ysit töihin -toimintaa tukee Opetus- ja Kulttuuriministeriö.

4H-järjeston sivusto aiheesta.
https://4h.fi/toita/ota-nuori-toihin/ysit-toihin/

Lisätietoja: 
Annukka Pörsti
kankaanpaa@4h.fi
050 353 3721


Kesä 2021

Kankaanpään 4H-yhdistys oli viime lukuvuonna mukana Ysit töihin -toiminnassa. Ysejä Kankaanpäässä oli 125, helmikuussa heille järjestettiin Ajokortti työelämään -koulutus ja toukokuussa tehtiin kysely kesätyöllistymisestä. Kyselyyn vastasi 88 nuorta ja siihen mennessä kesätöitä oli löytänyt 55 nuorta.

Kankaanpään 4H-yhdistys työllisti kesällä 2021 nuoria 23 ja näistä ysiluokkalaisia oli 9 nuorta.

Ysit töihin -toimintaa jatketaan myös syksyllä 2021 aloittaneiden ysien kanssa ja ensimmäiset Ajokortti työelämään -koulutukset on jo sovittuna.

Kiitos kaikille viime kesänä ysejä työllistäneille, otetaan tästä yhdessä koppi myös ensi kesälle!