Ysit töihin

4H:n avulla Ysit töihin

Joka vuosi noin 50 000 nuorta päättää peruskoulun. Tuolloin vastuun ottaminen omasta elämästä tulee ajankohtaiseksi ja lyhytkin työkokemus on tässä vaiheessa erityisen tärkeä.

 4H-järjestön Ysit töihin -toiminnassa parannetaan nuorten talous-, yrittäjyys- ja työelämätaitoja tarjoamalla nuorille valmennusta ja koulutusta. Toiminnan tavoitteena on työllistää nuoria vähintään kahden viikon ajaksi 9. luokan jälkeisenä kesänä.

 Onnistunut kesätyökokemus 16-vuotiaana vahvistaa nuoren uskoa selviytymiseen työelämässä. Ensimmäinen työpaikka avaa tietä seuraavalle ja samalla on mahdollisuus jättää nuorelle muistijälki, että oma kunta on hyvä paikka tehdä työtä ja yrittää.

 Kesätyötä voivat toiminnan kautta nuorille tarjota yritykset, erilaiset yhteisöt ja kotitaloudet. Työnantajia voi askarruttaa mm. nuoren osaaminen, perehdytys ja lainsäädäntö. Heille tarjotaan tukea ja kannustusta alaikäisten työllistämisessä Ysit töihin -toiminnan kautta.

 Toiminnan tärkeimpinä yhteistyökumppaneina toimivat kunta ja koulut. Paikalliset 4H-yhdistykset kouluttavat 9.-luokkalaisille Ajokortti työelämään -koulutuksen osana opinto-ohjaajan tunteja. Koulutuksessa käydään läpi muun muassa työnhaku ja työelämän pelisäännöt sekä työntekijän oikeudet ja velvollisuudet.

4H:n unelma on, että jokainen 9. luokan päättävä saa kahden viikon työkokemuksen tai työllistää itsensä 4H-yrittäjänä. 4H-yhdistykset tukevat nuoria työpaikkojen hankinnassa sekä viestivät paikkakunnalla nuorten työllistämisen tärkeydestä. Kesätyötä tarjoavat yritykset, kunnat, erilaiset yhteisöt ja kotitaloudet. 

4H-yhdistykset tarjoavat myös lisäkoulutusta nuorille, mm. 4H-yritys- ja Työt alkavat -koulutuksia. Nuoret voi ottaa töihin myös paikallisen 4H-yhdistyksen kautta. Toiminnassa seurataan nuorten sijoittumista kesätyöhön ja kootaan palautetta sekä nuorten että työnantajien kokemuksista.

 Ysit töihin -toimintaa toteutetaan jo 124 kunnan alueella. Lukuvuonna 2021–2022 kesätöitä sai 10 720 yhdeksäsluokkalaista, eli 67 prosenttia toiminta-alueen nuorista.

Kankaanpään 4H-yhdistyksen toiminta-alueella on 136 yhdeksäsluokkalaista vailla kesätyöpaikkaa ensi kesänä. Yhdistys järjestää ysiluokkalaisille Ajokortti työelämään -koulutuksen sekä toimii nuorten työllistymisen mahdollistajana haastamalla kaikki paikkakunnan yritykset, yhdistyksen ja yhteisöt näihin kesätyötalkoisiin. 

4H-järjeston sivusto aiheesta.
https://4h.fi/toita/ota-nuori-toihin/ysit-toihin/

 Ysit töihin -hankkeen toteuttaa 4H-järjestö Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella. 

Yritykset voivat rekrytoida nuoren kauttamme TTT-mallin avulla. 

TTT eli Tutustu työelämään malli: 
-Työn kesto on kaksi viikkoa eli kymmenen työpäivää. 
-Nuorelle maksettava palkka on 365 € - 395 € alan sopimuksesta riippuen. 
-Kustannukset työntilaajalle: Nuoren palkka + 100€ rekrytointikulut yhdistykselle. 

Kankaanpään 4H-yhdistys haastattelee ja rekrytoi nuoren,  toimii nuoren työnantajana hoitaen kaikki työnantajavelvoitteet. Ennen työn aloittamista nuori käy 4H-yhdistyksen järjestämän Työt alkaa -koulutuksen, jossa käydään läpi kaikki perusasiat työntekoon liittyen. Varsinaisena työhön perehdyttäjänä ja työnohjaajana toimii työntilaaja. 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä: 
Annukka Pörsti
kankaanpaa@4h.fi 
050 353 3721

Jo kahtena kesänä on Esperi Hoitokoti Sinirinta työllistänyt kauttamme 2 nuorta TTT-mallilla ja tästä saimme positiiviset palautteet sekä työntilaajalta että työntekijöiltä. 

Meiltä voi tilata nuoria töihin myös tuntiveloituksella Helppi-sovelluksen kautta.