Ysit töihin

Ysit töihin -toiminta 

4H-järjestön Ysit töihin -toiminnassa parannetaan nuorten talous-, yrittäjyys- ja työelämätaitoja tarjoamalla nuorille valmennusta ja koulutusta. Tavoitteena on työllistää nuoria vähintään kahden viikon ajaksi 9. luokan jälkeisenä kesänä. Nuori voi myös työllistää itsensä 4H-yrittäjänä.

Kesätyötä tarjoavat yritykset, kunnat, erilaiset yhteisöt ja kotitaloudet.

Yritykset voivat rekrytoida nuoren kauttamme TTT-mallin avulla. 

TTT eli Tutustu työelämään malli: 
-Työn kesto on kaksi viikkoa eli kymmenen työpäivää. 
-Nuorelle maksettava palkka on 365 € - 380 € alan sopimuksesta riippuen. 
-Kustannukset työntilaajalle: Nuoren palkka + 100€ rekrytointikulut yhdistykselle. 

Kankaanpään 4H-yhdistys haastattelee ja rekrytoi nuoren,  toimii nuoren työnantajana hoitaen kaikki työnantajavelvoitteet. Ennen työn aloittamista nuori käy 4H-yhdistyksen järjestämän Työt alkaa -koulutuksen, jossa käydään läpi kaikki perusasiat työntekoon liittyen. Varsinaisena työhön perehdyttäjänä ja työnohjaajana toimii työntilaaja. 

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä: 
Annukka Pörsti
kankaanpaa@4h.fi 
050 353 3721

Kesällä 2021 sekä 2022 Esperi Hoitokoti Sinirinta työllisti kauttamme 2 nuorta TTT-mallilla ja tästä saimme positiiviset palautteet sekä työntilaajalta että työntekijöiltä. 

Meiltä voi tilata nuoria töihin myös tuntiveloituksella Helppi-sovelluksen kautta. 

Yhdeksäsluokkalaiset ovat mukana toiminnassa lukuvuoden aikana suorittamalla 4H:n toteuttaman Ajokortti työelämään -koulutuksen. Koulutuksessa nuori saa perusteet työn hakemisesta, työelämän pelisäännöistä sekä asiakaspalvelusta.

4H auttaa kevään aikana nuoria saamaan kesätyöpaikan vähintään kahdeksi viikoksi tai työllistämään itsensä yrittäjänä. Nuorten työantajina voivat toimia kunnat, yritykset, yhteisöt ja kotitaloudet.

Toiminnassa rakennetaan ja ylläpidetään vuoropuhelua nuorten, paikkakunnan työnantajien ja peruskoulun välillä. Ysit töihin -toiminnassa pyritään parantamaan työnantajien motivaatiota työllistää 9. luokan päättäviä nuoria. Olemalla mukana toiminnassa työnantajien on mahdollista toteuttaa yhteiskuntavastuuta tarjoamalla paikkakunnan nuorille todennäköisesti se ensimmäinen kesätyöpaikka.

Kankaanpään 4H-yhdistyksen toiminta-alueella on 120 yhdeksäsluokkalaista vailla kesätyöpaikkaa ensi kesänä. Yhdistys järjestää ysiluokkalaisille Ajokortti työelämään -koulutuksen sekä toimii nuorten työllistymisen mahdollistajana haastamalla kaikki paikkakunnan yritykset, yhdistyksen ja yhteisöt näihin kesätyötalkoisiin. 

Kunta, yritykset, yhteisöt ja kotitaloudet palkkaavat nuoren kesätöihin vähintään kahden viikon ajaksi. Palkkauksessa hyödynnetään erilaisia malleja mm. Tutustu työelämään ja tienaa, Kesätyöseteli, TES:n mukainen palkkaus. Nuoren voi tilata töihin myös 4H-yhdistyksen kautta ja tällöin yhdistys toimii nuoren työnantajana huolehtien kaikesta nuoren palkanmaksuun liittyvästä. 

Toimintamallin toteutuksessa tarjotaan ammattikorkeakouluopiskelijoille räätälöityjä työharjoittelupaikkoja nuorten kouluttamisessa, yritysyhteistyössä sekä nuorten työllistämisen koordinoinnissa.

4H-yhdistykset seuraavat ja tilastoivat yhdeksäsluokkalaisten sijoittumista kesätyöhön ja kokoavat palautetta sekä nuorten että työnantajien kokemuksista.

 Ysit töihin -toimintaa tukee Opetus- ja Kulttuuriministeriö.

4H-järjeston sivusto aiheesta.
https://4h.fi/toita/ota-nuori-toihin/ysit-toihin/

Lisätietoja: 
Annukka Pörsti
kankaanpaa@4h.fi
050 353 3721