Koronan vaikutukset kerhotoimintaan

Koronaepandemia jatkuu edelleen Suomessa sekä maailmalla. Yleisenä 4H-järjestön linjauksena on sovittu, että noudatamme 4H-toiminnassa samoja käytäntöjä kuin yhteiskunnassa yleisesti. 4H:ssa kerhotoiminta ja muut toiminnot käynnistyvät tässä vaiheessa mahdollisimman normaalisti, voimassa olevat valtakunnalliset ja paikalliset rajoitukset ja suositukset huomioon ottaen.

Kerhoissa ja leireillä toiminnan hyvä laatu lähtee lasten hyvästä kohtaamisesta, tekemisen ilosta, itse tekemisestä ja ryhmässä oppimisesta. 

4H:ssa turvallisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa. Ryhmäkokoko suhteutetaan tilojen kokoon, turvavälimahdollisuuksiin ja ilmanvaihtoon, suosituksena kuitenkin korkeintaan 10-12 lapsen ryhmät.

Huoltajille ja lapsille viestitään toimintatavoista kauden alkaessa ja aina tarvittaessa.

Kerhoihin ei osallistuta nuhaisena tai jos kerholaisella tai perheessä on muita koronan oireita.

Mikäli perheestä käydään ulkomailla, kerhoiluun voi palata vasta kahden viikon karanteenijakson jälkeen.

Ryhmissä huolehditaan hyvästä käsihygieniasta, ja kädet pestään toimintaan tultaessa ja toiminnasta poistuttaessa. Lisäksi kädet pestään ennen ruokailua, wc-käynnin jälkeen, aina ulkoa sisälle tullessa, sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen, tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin. Kerhoissa on käytettävissä käsidesiä, jota lapset käyttävät tarvittaessa ja ohjaajan valvonnassa.

Ruokaa valmistaessa hygienia korostuu. Normaalin, edellä mainitun käsien puhtauden lisäksi huomioidaan pintojen puhdistus. 

Huoltajat saattavat lapsensa piha-alueelle ja noutavat heidät sovitusti samasta paikasta. Pyritään välttämään ylimääräisten henkilöiden oleilua ryhmätoiminnan tiloissa. 

Vanhemmat päättävät omien lastensa osalta maskien tai suojakäsineiden käytöstä.